Telynau i’w Llogi

Angen cymorth?

Cysylltu â ni?

Llogi Telyn

Mae llogi telyn gan Telynau Tandderwen Harps yn hawdd! 

Ffoniwch neu e-bostiwch am fwy o fanylion am y tâl llogi misol rhesymol sy'n cynnwys yswiriant.  

Pe baech chi'n hoffi gweld y telynau, mae croeso i chi wneud apwyntiad unrhyw bryd.  

Telynau Tandderwen Harps, Fferm Tandderwen, Betws yn Rhos, Abergele, LL22 8PL

Ffoniwch neu E-bostiwch ni

Ffôn: 0774 321 6027
post@telynautandderwenharps.uk

Os penderfynwch logi

Os penderfynwch iech bod am logi telyn, fe ofynnwn i chi lenwi ffurflen cytundeb syml yn rhoi manylion eich pasbort neu drwydded gyrru.  

Yna, byddwch yn anfon blaendal o £50.00 a mis o rent wrth greu archeb banc sefydlog.  

Rhoddir gorchudd llwch ac allwedd tiwnio gyda phob telyn ac rydym yn falch iawn o gynnig cyfarwyddiadau cynnal a chadw hawdd eu dilyn.