Telynau i’w Llogi

Angen cymorth?

Cysylltu â ni?

Cysylltu gyda Telynau Tandderwen Harps

Telynau Tandderwen Harps
Fferm Tandderwen,
Betws yn Rhos,
Abergele, LL22 8PL,
Gogledd Cymru.

Ffôn ac E-bost

0774 321 6027

post@telynautandderwenharps.uk

Oriau Agor

Gyda’r nos ac ar y penwythnos drwy drefniant. Ffoniwch neu e-bostiwch i drefnu.

Telynau Tandderwen